සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (6148 properties)Filter by:
Bare land (4446)
Tea land (122)

 Bare Land for sale/rent
 Rajagiriya 

 • 17.5 perches   Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Land in Rajagiriya

Buthgamuwa Road

  Bare land for sale in rajagiriya Buthgamuwa road Only 30 mtrs to the main road 17. perches land 15 lks ...  more »

 Coconut land for sale/rent
6
 Veyangoda 

 • 40 perches   Coconut land


  Rs. 275,000 Per Perch

Land for Sale in Veyangoda

Loolands Estate, Nittambuwa Ro..

  ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නිට්ටඹුව වේයන්ගොඩ ...  more »

 Land with house for sale/rent
7
 Moragahahena 

 • 16.33 perches   Land with house


  Rs. 2M

Land For Sale

Horana

  අඩක් නිම කල (වහල මට්ටම දක්වා) නිවස සමග ඉඩම ව...  more »

Showing page 2 of 205