ගෘහ වර්ගයේ නිවසක් සහිත කළුගඟට මුහුණලා ඇති අක්කර 3 සහ 1/2 ක ඉඩම

Nagoda Kalutara, Kalutara
Rs. 70,000,000 ONO [ View in other currencies ]
Property Type: Other
Bedrooms: 4
Bathrooms/WCs: 4
Floor area: 1500 sq.ft.
No. of floors: 1
Area of land: 3.5 
Availability: Available now
Nearest bus stop: 1
Nearest train station: 2
Price per sq.ft: Rs. 46,667 ONO

Property detailsමෙම දර්ශනීය දේපල දළ වශයෙන්. ජලය, 3 අදියර විදුලිය, උණු වතුර (ගයිසර්) සේවකයින්ගේ නිල නිවාස, විශාල පැන්ට්රි සහ තෙත් මුළුතැන්ගෙය ඇතුළු නවීන පහසුකම් වලින් සමන්විත, කලුගඟ ගඟට ඉහළින් පිහිටි ගල්ගුංගා ගඟට ඉහළින් කිලෝමීටර 1 ක් නිදන කාමර 4 කින් යුත් ගෘහ ශෛලමය නිවසක් ඇත. මෙම නිවස පිහිටා ඇත්තේ 20 ’තාර සහිත පීඑස් පාරක, රබර් වතුයායක් ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේය, එය ජල මට්ටමේ සිට 15-20 ක උන්නතාංශයක ඉදිකර ඇත. දේපළෙහි පහළ කොටස වැසි සමයේදී 2-3 ’ජලයෙන් යටවීමට ඉඩ ඇත. ගංගා ඉදිරිපස කොටස දළ වශයෙන්. ඉඩමේ පහළ මායිම දිගේ අක්කර 1.1 / 2 ක් වන අතර ගංගා මුඛය සහ වෙරළ තීරයට මිනිත්තු 5 ක බෝට්ටු ගමනක් යයි.
දෙසැම්බර් සිට අප්රේල් දක්වා ආදම්ගේ කඳු මුදුන පිළිබඳ දර්ශනීය දසුනක් ලබා දෙන ඕනෑම බාධාවකින් සීමාවන් පැහැදිලි ය.
පරිසර හිතකාමී සංචාරක ව්‍යාපෘතිය, බුටික් හෝටලය, ජල ක්‍රීඩා හෝ කුඩා නිකේතන ව්‍යාපෘතියක් හෝ ඒ හා සමාන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සුදුසුම ස්ථානය. පුළුල් කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩ සහිත.

Property features

WATERFRONT / RIVERSIDE
LUXURY SPECS
HOT WATER
MAINLINE WATER
3 PHASE ELECTRICITY
OVERHEAD WATER STORAGE
GARAGE
SERVANT'S ROOM
SERVANT'S TOILET
Contact Advertiser


This advertiser has been advertising with us for 1 year

94-7598.. Click here to view full Tel no.

Your details
Your message

Important information : This ad has been posted on LankaPropertyWeb.com by the above mentioned advertiser. LankaPropertyWeb.com does not have any connection with this advertiser, nor do we vet the advertisers, guarantee their services, responsible for the accuracy of the ad's content or are responsible for services provided by the advertisers. LankaPropertyWeb.com does not provide any service other than list the advertisements posted by advertisers. You will be contacting the advertiser (owner/agent) of this property directly. We advise you to take precaution when making any payments or signing any agreements and be alert of any possible scams. If making any payments we recommend that you have two permanent & verified methods of contact of the payment receiver such as their landline number and home/business address.


Posted/edited: 143 days ago

Location

Nagoda Kalutara, Kalutara    [View on large map]

Similar Properties