සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Cinnamon land for sale in Sri Lanka (26 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Cinnamon land for sale/rent
3
 Welipanna 

 • 10 acres   Cinnamon land


  Rs. 2M Per Acre

Cinnamon Land for Sale

Ittapana Road

  10 Acre land with 6 acres of Cinnamon trees( 2 Years Old) 30 minutes drive from Colombo southern highway wi...  more »

 Elpitiya 

 • 41 perches   Cinnamon land


  Rs. 100,000 Per Perch

land for sale Elpitiya

Gemunu mawatha

  Elpitiya Gemunu Mawatha per 41 kurudu wagakota athi padinchiyata sudusu Idama ho kotasak.... Nala jalaya,vidu...  more »

 Mapalagama 

 • 4 acres   Cinnamon land


  Rs. 2.4M Per Acre

New grown cinnamon land

Gonalagoda

  ගාල්ල - මාපලගම අලුතින් වගාකරන ලද අක්කර 4ක ප...  more »

 Akarawita 

 • 250 perches   Cinnamon land


  Rs. 24,000 Per Perch

Land for sale

 

  250P prime land for sale. 7kms from hanwella, 4kms to kosgama. Going cheap...  more »

URGENT
 Warakapola 

 • 17.5 perches   Cinnamon land


  Rs. 30,000 Per Perch

land for sale

ihalawela

  කොළඹ නුවර පාරට කිලෝමීටරයක් දුරින්.වරකාපො...  more »

 Elpitiya 

 • 3 acres   Cinnamon land


  Rs. 11M

Kurudugahahetekma

Perakum mawatha, 9th Mile Post..

  2 acres of cinnoman, 1 acre of newly planted tea along with pepper. 7'5' small house heading the road with 3 p...  more »