සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Land with house for sale/rent
8
 Kandy 

 • 12.7 perches    Land with house


  Rs. 6.99M

12.7 Perch Land for sale

Pallemulla, Halloluwa, Kandy

  127 perch land for sale at Kandy Halloluwa Close to Dodamwela Halloluwa new bridge Flat land with small old ...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Katugastota 

 • 20 perches    Land with house


  Rs. 5.5M

Katugasthota

No16 hamangoda katugasthota, K..

  Owners Name UGSW kumaribr UGSW br House For Sale In kandy br Good Land House ...  more »

 Land with house for sale/rent
2
 Nuwara Eliya 

 • 6 perches    Land with house


  Rs. 700,000 Per Perch

cabana with land

hawa elliya, Nuwara Eliya

  sampurnayen nima nokala 6perch asanna bumiyaka nirmanaya kala cabana eka samaga waripanamgewana idama kotasak ...  more »

 Land with house for sale/rent
10
 Atabage 

 • 4 acres    Land with house


  Rs. 12M

House & Tea Land

Dunukeulla Rd, Atabage

  4 acre land with house for immediate salebr Fountains Electricity Roads 2km from Colombo Nuwara Eliya Roadbr...  more »

 Land with house for sale/rent
2
 Kandy 

 • 28.4 perches    Land with house


  Rs. 450,000 Per Perch

Land in Balagolla

Samanala Mawatha, Balagolla, K..

  Location Balagolla Kundasale br 284 perch land with a small house br 150 meters from main roadbr Water and ele...  more »