img img

 

ඉඩම් සඳහා වැඩිම සෙවීම් ගනනක් ඇති ප්‍රදේශ
පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා අඩු කොළඹට ආසන්න ප්‍රදේශ
නව අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම් සහ LRT නැවතුම් පලවල් අසල ඉඩම්

නව අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම් සහ LRT නැවතුම් පලවල් අසල ඉඩම් ව්‍යාපෘති දැක්වෙන සිතියම

සිතියම විශාල කරන්න